Svatošské skály

V Karlovarském žulovém masívu vznikl působením řeky Ohře chráněný přírodní výtvor Svatošské skály s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů, které připomínají svatební procesí.

Skalní útvary zaujímají rozlohu 2 ha a jsou pojmenovány takto - směrem od visuté lávky přes po proudu řeky: Svatoš, Nevěsta s Ženichem, Páter, Svědkové, Muzikanti, Tchán, Tchyně a Zámek. Na levém břehu řeky proti jejímu proudu, asi 750 m za pionýrským táborem, je ve strmém svahu, mezi stromy ukrytá samotě stojící věž Samotář. Bizarní tvary žuly byly roku 1933 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem, později za přírodní památku pod názvem "Jan Svatoš".

V první polovině 19. století se staly bizarní skalní útvary v romantickém údolí místy peřejnaté řeky, nazývané na základě několika místních pověstí o zkamenělém svatebním průvodu Svatošské skály, oblíbeným výletním cílem karlovarských lázeňských hostů. Naproti skalám stával malý výletní hostinec, kam zajížděly z Doubí a Karlových Varů fiakry. U hostince se mohli výletníci projet na lodičkách. V době romantismu inspiroval přírodní výtvor opředený pověstmi řadu umělců, Johanna Wolfganga Goetha, Theodora Körnera či Sigmunda Freuda k literárnímu či dramatickému ztvárnění. Zdejší pověst se objevila i v knize pohádek bratří Grimmů.

V roce 1933 bylo skalní město pro svou jedinečnost vyhlášeno chráněným přírodním výtvorem a roku 2007 byly nakonec Svatošské skály vyhlášeny Národní přírodní památkou Jan Svatoš. Předměty ochrany jsou geomorfologicky ojedinělé žulové skalní útvary, dosahující výšky až 50 metrů, s charakteristickou blokovou odlučností. Na lokalitě jsou zachovány fragmenty původních borů s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin.

V širokém okolí je krásná kopcovitá krajina, která se stává cílem turistů, cyklistů, vodáků a především horolezců. Územím prochází 10 km dlouhá naučná stezka Doubí - Svatošské skály s 12 zastávkami s informacemi z oborů geologie, archeologie, historie a botaniky. Romantické údolí je přístupné pouze pěší, cyklo a vodní turistikou. Turisticky značené stezky okolní zalesněnou kopcovitou krajinou vycházejí z Lokte, Doubí u Karlových Varů a Cihelen.

Informace o provozovateli

Telefon:
Email:
Web:
GPS: 50°11'36.145"N, 12°48'52.577"E
Kraj: Karlovarský kraj
Okres: Sokolov
Obec: Loket

Komentáře

  Vypočtěte ověřující příklad: 10 děl 5 =
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím